globalitzacio   El concepte de que estem en un món homogeni, pla i globalitzat gràcies a la tecnologia (Internet en gran part), i als canvis polítics derivats del final de la Guerra Freda, i que aquesta situació comporta que les nacions, les empreses i les persones haguem d'adaptar-nos a ell per tenir oportunitats, suposa una bonica realitat per a una part dels ciutadans i un perill/problema pels altres.

L'existència de la globalització comporta una defensa o posicionament de tipus localista per grups més o menys nombrosos, basada en la por. Por a perdre importància en les caracteristiques particulars i idiosincràtiques culturals, històriques, i fins i tot, por a perdre les fronteres. Aquesta por és un sentiment, en definitiva que surgeix de l'individu o comunitat a la seva pròpia capacitat d'influència sobre altres o ells mateixos, és a dir, a la pèrdua de poder.

Però estem realment en un món globalitzat o és un mite?

La resposta a aquesta pregunta és millor fer-la en funció de dades reals i no en funció d'un pensament segur predeterminat, que pot ser incert i de fet ho és, ja que el comerç, les inversions i les ubicacions es realitzen, majoritàriament, a nivell local, així:

 - Els fluxes comercials d'exportació només representen un valor entre el 25-30% de la totalitat dels PIB, i si descompten els fluxes      entre països veins o històricament relacionats, aquest índex baixa fins el 10-15%.

  •  - Les inversions extrangeres directes suposen el 10% aproximadament del moviment de capital a nivell mundial.
  •  - El percentatge de fluxes migratoris de primera generació és del 3% de la població mundial, com a màxim.
  •  - Les trucades telefóniques i accesos a webs de forma local representen més del 90% de la totalitat.

Estem acostumats a viure en un món local, la globalització ha avançat però estem molt lluny de que sigui completa. Hem rebut aquesta informació, però no ens hem aturat a valorar si té confirmació científica.

A nivell d'empreses, en el context mundial globalitzat (però no tant) s'ha de tenir en consideració les diferències en aspectes culturals, administratius, geogràfics i econòmics, per no realitzar una estratègia equivocada, i no pensar que el model que funciona bé a nivell local, en els seus països o mercats, funcionarà igual de bé a l'extranger.

Moltes empreses que, aprofitant la adequada cojuntura van realitzar una expansió pensant en un camp de joc homogeni, i sobretot les pimes encara que no de forma exclusiva, ja que per les seves característiques són molt sensibles a les comunitats on operen, s'han trobat amb fracasos importants que moltes vegades condueixen al inici de la desaparició empresarial de societats de gran èxit a nivell local mentre s'han mantingut en aquest entorn. Crèixer no és sempre millorar.

A nivell de països, els BRIC (Brasil, Rúsia, India i Xina), estant a gran part dels informatius perquè estan transformant xifres de dèficit comercial a superàvit, però el seu principal desafiament és localista, és aconseguir integració interna abans que externa, ja que es tracta de països amb grans extensions i importants diferències entre unes regions i d'altres. Xina per exemple ha guanyat pes a nivell d'economia global (sobretot el seu litoral), però ha perdut integració interna (el seu interior s'està quedant enrrera).

És imprescindible una adaptació al mercat local (que pensa localment i no globalment), per a partir de les diferències tenir oportunitats de crear valor, no per anar en contra d'aquestes diferències veient-les com obstacles a superar.

Després, i no al inrevés, realitzar una agregament d'aquest valor per aconseguir l'aprofitament de les economies d'escala reals.

 

Xavier Mas i Casanova
Economista Col·legiat nr 9493