images10 Des de una perspectiva econòmica el valor el podem definir com la qualitat de les coses per la qual és paga un preu. La definició remet als conceptes d’utilitat i de preferència. A més utilitat més valor de la cosa i per tant preferència en la selecció. No hem de confondre, però, el valor amb el preu. El valor és una magnitud subjectiva. Una cosa tindrà un determinat valor en funció de la percepció d’utilitat que tingui el consumidor sobre aquesta cosa. És a dir, com a consumidors tindrem la percepció d’haver fet un bon negoci quan adquirim una cosa a un preu inferior al valor que li assignem. Les empreses busquen afanosament la manera d’afegir valor al seus productes i serveis. I els consumidors hem de tenir el valor de saber valorar les coses correctament i defugir del consumisme descontrolat dels últims temps. O sigui, valor com a qualitat de coratge. Un coratge necessari en temps de canvis. Valor que necessitem per tal de donar més importància a una altre classe de valors.

Des de un punt de vista social, els valors són considerats com a punts de referència que donen una determinada orientació a la conducta i a la vida de cada persona i de cada grup social. Els valors són una conseqüència dels canvis i de les transformacions socials de cada moment. Per tant, la nostra escala de valors pot variar al llarg del temps. Per altra banda, hem de tenir molt clar que els valors han de ser acceptats lliurament, no poden ser imposats. L’única forma d’inculcar-los és mitjançant l’educació en valors. Esta formació de valors és un procés lent. La finalitat com a poble és aconseguir que les persones s’uneixen al voltant d’uns mateixos valors.

Catalunya és un poble que s’ha estructurat al voltant d’uns valors determinats. Valors que ens han fet ser com som. Venim, però, d’un temps en que moltes d’aquestes actituds positives han perdut part del seu valor. La transformació social que hem viscut ha fet que altres valors més materials siguin ara els dominants en l’escala de valors. És evident que n’hi han de valors emergents i d’altres en recessió. Per tant, cal identificar quins són els valors essencials, posar-los de relleu i reinterpretar-los al moment actual si s’escau. No ens podem permetre el luxe de renunciar a determinats valors.

El treball, per exemple, és un valor que s’ha de potenciar. S’ha d’educar en el treball com a mitjà de realització personal. Fomentant el valor del treball estem indirectament fugint de conductes fraudulentes, deshonestes o delictives. S’ha de valorar el treball i no la cultura de l’especulació, la picaresca i el “pelotazo”. L’esforç ens permetrà assolir tots els nostres objectius. Les persones i pobles que no s’esforcen mai aconseguiran els seus somnis i viuran les seves vides a la deriva. Ens hem d’esforçar per aconseguir els nostres objectius i no esperar que siguin altres qui arreglin els nostres problemes. La perseverança i la disciplina seran els nostres millors aliats en el nostre projecte de superació. També hem de ser humils i honests per saber valorar les virtuts dels altres sense renunciar a fer el màxim per millorar nosaltres.

Ens hem de organitzar en una societat justa per defugir d’actuacions arbitràries que generen violència, intolerància i mentida. Ser un poble que no tingui que recórrer a la força, la mentida i la por per imposar els seus criteris. Un poble que valori el respecte i la llibertat. Que és faci respectar i sigui respectuós amb els drets i les opinions dels altres. Que tingui la llibertat de poder viure d’acord als seus costums i la seva forma de ser. Llibertat per decidir quins valors vol tenir, quins valors vol inculcar, com vol educar en les escoles. Un poble assentat en el civisme i obert al món sense perdre els seus trets característics. Que tingui també el valor de la responsabilitat per prendre en tot moment les decisions correctes pensant en el benestar present i futur dels seus. Que tingui arrelat el valor de la cooperació com a mitjà per assolir un objectiu comú per damunt de l’individualisme exacerbat que estem vivint. Un poble, per tant, que tingui el valor polític d’oblidar les diferències i fer pinya per assolir l’objectiu de ser un Estat plenament sobirà.

A un poble que prioritzi aquests valors no hi ha res ni ningú que el pugui aturar.

 

Carles Narváez Brinquis
Economista Col·legiat Nº 9496